Wetenschap en Onderzoek

Bij het Lectoraat Food and Health van het Van Hall Instituut in Leeuwarden zijn een aantal onderzoeksvragen ingediend. Allen hebben betrekking op de mogelijke relatie tussen het houderijsysteem van een Nederlandse koppel Aberdeen Angus runderen  aan de ene kant en de vetzuursamenstelling in het vlees van deze dieren en de mogelijke gezondheidsaspecten voor de mens anderzijds.

 

Ingediende onderzoeksvragen: Casus Lipids in Angus

Lipids in Angus, door mw. S.J. Kern, 3e jaars student Van Hall Instituut, Life Sciences  R&D