Sweachster Angus koeien

Door steeds te zoeken naar de juiste stier, passend bij de koeien, wordt geprobeerd om de zuivere Aberdeen Angus te fokken met als kader de beschrijving van het ras. Het karakter en de volgzaamheid van de dieren wordt zwaarder ingewogen bij de keuze van fokstieren dan bijvoorbeeld de groeisnelheid van de dieren. In de eerste plaats gaat het er bij Sweachster Angus om met veel plezier lang van de dieren te kunnen genieten. Daarbij past een rustige en vriendelijke koe. 

Alle volwassen moederdieren en vrouwelijke jongvee wordt natuurlijk gedekt. Gedurende de zomermaanden (juli tot en met september) is de stier bij de kudde. Ieder jaar kalven er tussen de twintig en dertig moederdieren. Om de paar jaar hebben we een nieuwe stier bij de kudde.