Puur & Eerlijk

De kleinschalige veehouderij en de korte lijnen met de slager maken dat alle informatie beschikbaar is voor de consument. De transparante keten brengt met zich mee dat de herkomst van het vlees is te herleiden tot het individuele dier. Sweachster Angus runderen zijn raszuivere stamboek dieren. Van elk dier is dankzij een sluitend identificatie en registratiesysteem bekend waar het wanneer is geboren en hoe het is groot geworden. Er is bekend wanneer het dier is geslacht en hoe de rijping van het vlees heeft plaats gevonden. Alle informatie is vastgelegd in het paspoort van het dier. De authenticiteit van het vlees is hiermee geborgd.

Door middel van DNA tracking en tracing kan de originaliteit van Sweachster Angus worden geverifieerd. Het resultaat van een DNA onderzoek leidt in een enkele stap terug tot het individuele dier en daarmee tot de informatie over de specifieke levensloop. Enerzijds biedt Sweachster Angus deze service aan. Anderzijds wordt de techniek door Sweachster Angus aangewend om ter bescherming van haar originele product en merknaam de juiste garanties af te kunnen geven.

U weet daardoor altijd wat u eet. Thuis of in een van de restaurants.

Van het vlees van Sweachster Angus is een vleespaspoort beschikbaar, de informatie in het vleespaspoort kunt u lezen door de QR code op het label of de verpakking te scannen.