Gezond vee is gelukkig vee!

De Aberdeen Angus is een robuust ras. Een extensieve wijze van houden in een duurzame omgeving resulteert in gezond vee. Gezond vee is gelukkig vee! Dit is waar Sweachster Angus voor staat en dat vinden wij belangrijk, hier doen we het voor. Als we dieren slachten is dit ook van belang, gezond vee geeft gezond vlees. Diergezondheid en voedselveiligheid liggen in elkaars verlengde.

Aanvulling op het rantsoen:
De diergezondheid van de veestapel van Sweachster Angus wordt nauwlettend gevolgd. De dieren de rust en de ruimte geven is belangrijk. Het rantsoen van de dieren is dat wat het natuurlijke grasland te bieden heeft, een aanvulling met mineralen, spore-elementen en vitaminen verstrekken wij als extra. De dieren kunnen hiervan naar behoefte opnemen. 

'Standaard' behandeling:
Het beekdal van het Koningsdiep is een relatief nat gebied. Weide percelen met een relatief hoge waterspiegel en met een vertraagde afvoer van hemelwater resulteert in wat we noemen: 'plas-dras percelen'. Op onze weide is hierdoor  de leverbot meer aanwezig dan in hoger (droger) gelegen gebieden. Doordat we dit weten beschermen we de dieren tegen de leverbot. Een dergelijke behandeling leggen we per dier vast in het administratiesysteem van het stamboek.

Antibiotica vrij:
In de veehouderij is antibiotica een 'hot-item'. Het gebruik of toepassen van antibiotica wordt uitgedrukt in Dier-Dag-Doseringen (DDD). Sweachster Angus gebruikt geen antibiotica, de DDD is dan ook 0,0 (nul). Antibiotica is voor Sweachster Angus geen item, het vlees van Sweachster Angus is antibiotica vrij!

Bedrijfsgezondheidsstatus:
De Sweachster Angus veestapel is gecertificeerd vrij van Leptospirose, IBR, BVD, de Gezondheidsdienst voor Dieren ziet hierop toe. Ook voor Salmonellose en Neospora worden door middel van bloedonderzoek geen aanwijzingen gevonden die een infectie met deze ziekten doen vermoeden. Paratuberculose is tot nog toe nog niet onderzocht, maar in het najaar van 2013 willen we hier wel gericht naar gaan kijken. Zo werken we aan een gezonde veestapel en willen steeds meer van de dieren weten.

Transparante keten:
Alle data omtrent diergezondheid wordt vastgelegd in de diergezondheidsadministratie van het stamboek. Dit vinden we belangrijk, niet alleen voor de dieren, maar ook in het kader van de voedselveiligheid en onze eigen gezondheid. Als een dier zich kwalificeert voor de slacht, worden deze gegevens overhandigd aan de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA), deze digitale overdracht van informatie is onlosmakelijk verbonden met het levensnummer van het dier.

Kwaliteitssysteem Qrund:
Sweachster Angus wordt periodiek beoordeeld in het kader van het kwaliteitssysteem Q-rund. Met dit kwaliteitssysteem laat Sweachster Angus zien dat er op verantwoorde wijze wordt omgegaan met antibiotica en dat het toepassen en registreren van medicijnen transparant en traceerbaar is. Sweachster Angus is erkend door Qlip en voldoet aantoonbaar aan de Verordening Registratie en Verantwoording Antibioticagebruik Rundersector van het PVV. Qlip is de kwaliteitsborger in de Agrofood sector. Het beoordelingsrapport is te downloaden.