Liphústerheide

De Lippenhuisterheide - het op één na grootste heidegebied van Fryslân - bleef dankzij de inspanningen van de familie Van Harinxma als heide in stand. De in de heide aanwezige sloten en greppels laten zien dat het gebied ooit verveend is. Hierin is dit terrein uniek. Het gebied bestaat uit een complex van vooral natte heide, met veel veentjes en vennen. Er is ook wat droge heide. Het gebied heeft een zeer bijzondere fauna. De adder, ringslang, levendbarendehagedis, heikikker, watersnip, tapuit, klapekster en wulp komen er voor. Daarnaast bezoeken ook de kraanvogel en de zeearend de heide. Langs de dwars door de heide lopende zandpad met fietspad groeien bijzondere planten zoals orchideeën. Op het fietspad liggen slangen te zonnen. In de lente in de avondschemer is het zachte gekwaak te horen van de heidekikker. Zomers fladderen overal de heideblauwtjes (vlinders).