Geschreven tekst

Artikelen over Sweachster Angus verschenen in tijdschriften, krant of magazine:

In Dichterbij, het ledenblad van Rabobank Heerenveen - Gorredijk, september 2011 

In Boerenvee, het vakblad voor liefhebbers van levend cultureel erfgoed, juni 2012

In Veeteelt Vlees, een magazine voor houders van vleesvee verscheen een artikel over het initiatief tot de oprichting van een Aberdeen Angus Stamboek in Nederland, augustus 2012